Thunderstone

Bron: deels D&D info, deels “overgezet” en aangepast van een Warhammer Fantasy Roleplay module (Shadows over Bögenhafen). De hieronder gepresenteerde informatie is dus niet representatief voor het “echte” D&D, maar wel de realiteit in deze campaign. In onze campaign is Thunderstone aanmerkelijk groter en belangrijker dan de officiële D&D versie.

Thunderstone heeft een bevolking van ongeveer 2.500 personen en ligt aan de rivier Thunderflow, die vanaf het Wyvernwater nog steeds navigeerbaar is voor lange rivierboten en de stad in tweeën deelt. Thunderstone heeft de rol van het lokale marktplein in de regio. Ingekochte goederen van de hoofdstad Suzail komen via de rivier naar Thunderstone, terwijl uit deze stad goederen als hout, agrarische producten, pelzen van wilde dieren, schatten uit nabije ruïnes en lood, zilver en erts uit de bergen, verhandeld worden naar de rest van Cormyr.
De stad moet het echt hebben van handel en de belangrijkste machtfactoren in de stad zijn 4 Handelsgilden, welke gevormd worden door 4 adelijke families: de Haagen, de Teugen, de Steinhäger en Ruggbroder. Er zijn nog wel wat kleinere handelsgilden/ondernemingen, maar alle lange-afstand-handel van enige importantie is in handen van deze 4 Gilden.
De stad wordt bestuurd door de Stadsraad, waarin de Handelsgilden het meest invloedrijk zijn. De helft van de zetels van de Stadsraad is in handen van hetzij vertegenwoordigers van de Handelsgilden, hetzij een hoofd van één van de 4 belangrijkste handelfamilies. De plaatselijke hogepriester van Tymora en de diverse ambachtsgilden bezitten de overige zetels.
Gedurende de zomermaanden, wanneer handelaren en karavaans vanaf en naar de Dales reizen, neemt de bevolkingsomvang van Thunderstone flink toe. Avonturiers stromen ook toe om vanuit Thunderstone hun missies te ondernemen naar de Thunder Peaks in het oosten, het Grote Moeras in het zuiden of het Hullack Forest in het noorden. Al deze 3 regio’s zouden – volgens geruchten – de ruïnes, schatten en magie van verloren beschavingen bevatten, zoals het Dwergenkoninkrijk van Thunderholme, het onbekende koninkrijk van Orva en de vergane Netherese stad Tethgard.

Thunderstone

Champions of Cormyr Rob1968