Economische en politieke machtsblokken in Thunderstone

De Gemeenteraad bestuurt de stad Thunderstone. De meerderheid van de leden van de raad bestaat uit personen die hetzij direct, hetzij indirect, afkomstig zijn van de 4 grootste handelsfamilies/gilden in Thunderstone.
De Haagen familie: deze familie heeft ook handelscontacten in andere steden in Cormyr en zij importeren uit de grotere steden luxegoederen. Het grootste gedeelte van hun handel gaat via de rivier en zij bezitten een kleine vloot van schepen. De familie wordt geleid door Jochen Haagen.
De Ruggbroder familie: de Ruggbroders handelen voornamelijk in graan en andere landbouwproducten. Ze hadden eerst een exclusief contract voor handel met steden aan het Drakenmeer, maar nu zijn ze in felle concurrentiestrijd met de Teugens hierover. Hun handel gaat via ingehuurde vrachtboten, zelf hebben ze geen eigen vloot. De Ruggbroders zijn de grootste werkgever in de stad op het gebied van vrachtvervoerders per paard en wagen. Ze hebben ook de nauwste betrekkingen met de kleinere overige handelaren in de stad. Het familiehoofd is Hieronymus Ruggbroder, die zijn gilde met ferme hand leidt, hoewel hij reeds de 70 gepasseerd is.
De Teugen familie: eén van de oudste families in Thunderstone, en zij beschouwen zich als de adel van de stad. Zij hebben zelf nooit adelijke titels bezeten, maar staan op goede voet met diverse adelijke huizen in Cormyr. Zij bezitten werven aan beide kanten van de rivier en een groot aantal warenhuizen. Het ging de familie Teugen, onder leiding van Karl Teugen, al 20 jaar steeds minder goed voor de wind, met verminderde inkomsten en invloeden. Dit alles veranderde drastisch toen Karl ernstig ziek werd en zijn jongere broer Johannes Teugen terugkeerde van de universiteit van Suzail. Na Karl’s begrafenis, besloot Johannes in Thunderstone te blijven als nieuw familiehoofd. Sindsdien zijn de kansen voor de Teugens opmerkelijk ten goede gekeerd….
De Steinhäger familie: de Steinhägers hebben een aantal contracten met Dwergen en mijnondernemingen die zeer lucratief zijn. De familie wordt geleid door de sluwe Franz Steinhäger, geholpen door zijn broer Heinrich. Ze bezitten een werf en verschillende warenhuizen. De Steinhägers hebben de reputatie dat ze pocherig zijn en nogal te koop lopen met hun rijkdom. Geruchten gaan dat Heinrich zijn broer Franz graag uit het zadel wil wippen, om zo zelf Gildehoofd te worden.

Economische en politieke machtsblokken in Thunderstone

Champions of Cormyr Rob1968