Cormyr

Bronnen: internet (http://forgottenrealms.wikia.com/wiki/Cormyr), Forgotten Realms Campaign Guide en Forgotten Realms Player’s Guide.

Cormyr in vogelvlucht
Hoofdstad: Suzail (55.000 inwoners)
Geografische locatie: binnenland van Faerûn
Bevolkingsgroepen: Mensen 85%, Half-Elfen 10%, Elfen 4% en overig 1%
Regeringsvorm: constitutionele monarchie
Koning: Foril I (Foril Obarskyr)
Symbool van het land: een paarse Draak

Geografie
Cormyr, ook wel The Forest Kingdom genaamd, is een onafhankelijke staat in de binnenlanden van Faerûn. Door commerciële boskap en de ontwikkeling van agrarische gronden is de hoeveelheid bos flink teruggelopen. Er zijn nog grote bossen in het westen (the King’s Forest), het oosten (Hullack Forest) en het zuiden (Hermit’s Wood). De bergketens Storm Horns zijn te vinden aan Cormyr’s west- en noordgrens; de Thunder Peaks zijn gelegen in het oosten. Beide gebieden worden onveilig gemaakt door Orcs en Goblinstammen. Het Grote Moeras scheidt Cormyr van Sembia in het zuidoosten. Wyvernwater en het meer Dragonmere zijn de grootste meren in Cormyr. Cormyr is bezaaid met seintorens, die gebruikt worden om snel boodschappen door het land te sturen.

Huidige situatie
De Spellplague heeft Cormyr flink getroffen, hoewel dit ten opzichte van andere landen eigenlijk wel meevalt. Met de dood van Mystra, de Godin van Magie, werd ongeveer één derde van Cormyr’s War Wizards gedood of raakte krankzinnig of vermist. Toch heeft het land nog steeds de beschikking over een indrukwekkend aantal krachtige War Wizards, gesteund door een leger “Purple Dragons”, de zwaar gepantserde ridders van Cormyr. Deze zijn echter hard nodig: in het noorden wordt Cormyr bedreigd door het herrezen Keizerrijk van Netheril, met zijn sinistere agenten, de Shadovar. In het oosten loeren de handlangers van Netheril: het door de Shadovar onderworpen land Sembia, waar Cormyr sinds 1441 DR een ongemakkelijke wapenstilstand mee heeft.
De koninklijke familie, Huis Obarskyr, regeert Cormyr al honderden jaren en in de afgelopen tien jaar heeft Cormyr, met enige tegenzin, enige steden in het westen en oosten toegevoegd aan haar grondgebied. Gewapende avonturiers dienen een vergunning (“chapter”) te hebben. Ondanks deze regelzucht worden dergelijke chapters sneller uitgedeeld dan in voorgaande jaren. Erkend wordt dat avonturiers het druk-bezette leger van Cormyr kunnen ontlasten.
Cormyr is momenteel een sterk, welvarend land met goede handelsbetrekkingen met Deepingdale en Myth Drannor.

Wetten van het koninkrijk
1. Alle personen die Cormyr binnentreden, moeten zich registreren bij de daartoe aangewezen personen van een grensgarnizoen.
2. Buitenlandse munten kunnen alleen gebruikt worden op bepaalde plaatsen. Wissel je munten zo spoedig mogelijk in voor Cormyrean Lions (goudstukken), Falcons (zilverstukken) en Thumbs (bronzen munten).
3. Avonturiers moeten een chapter/vergunning verkrijgen voordat zij actie als groep ondernemen.
4. Alle wapens dienen ter bevordering van vrede te worden gehanteerd. De enige personen die ontheffing van deze regel hebben, zijn leden van een avonturiersgroep met vergunning en huurlingen die bewijs kunnen overleggen van een indiensttredingscontract.
5. Het is verboden om katten te deren.
6. Buig je hoofd voor de koninklijke familie en de locale edelen.
7. De Purple Dragons hebben het recht om jou en je spullen te doorzoeken indien gewenst.
8. Het is verboden om op privéland te jagen.

Cormyr

Champions of Cormyr Rob1968