Champions of Cormyr

Shadows over Thunderstone Part IV

Angels and Demons, chapter 2

Nadat de helden hebben staan posten bij Teugens huis, vangen ze een geschokte Friederich Magirius op. Hij is er deze avond tijdens een spoedvergadering van de Ordo Septenarius achter gekomen dat zijn clubje niet zomaar een filantropisch-economisch samenwerkingsverband is, maar dat de leden van plan zijn macht en rijkdom te verwerven door een of ander goddeloos ritueel, wat een mensenoffer vereist… Magirius vertelt dat het lot van de stad Thunderstone in de handen van de helden ligt, de hele stadsraad en alle hoge officials luisteren naar de leden van de Inner Circle van de Ordo Septenarius. Morgenochtend zal Magirius de plaats vernemen waar het ritueel voltrokken zal worden. Het tijdstip is al bekend: morgenavond, net voor volle maan…
De dag erop wordt Magirius echter vermoord door de demon Gideon, die zich nu al lange tijd uitgeeft voor de neef van Johannes Teugen. Dit keer neemt hij de gedaante aan van een jonge boodschapper. De helden bezoeken Magirius en Gideon probeert hen de moord in de schoenen te schuiven. Met behulp van minotaurs en rioolbuizen ontsnappen de helden de dans. Er is belangrijke informatie bemachtigd: WRHS 13 betekent Warenhuis 13, een loods van de familie Teugen, waar het ritueel kennelijk uitgevoerd gaat worden!
Het ritueel dient om de boosaardige en verbannen draak Sutekh weer toegang te geven tot deze dimensie. Gideon, een demonische dienaar van Sutekh, heeft Teugen ingepalmd door verschillende wensen van hem te vervullen (zoals de dood van zijn oudere broer Karl, door middel van de magische aandoening Purple Brain Disease). Onlangs is ook de magistraat Heinz Richter op deze wijze door Gideon uitgeschakeld. Door middel van de Ordo Septenarius probeert Gideon 7 onwetenden het ritueel te laten uitvoeren, zodat zijn meester bevrijd zal zijn en zich tegoed kan doen aan het nietsvermoedende Thunderstone.
De ongeduldige helden bestormen de loods nog voordat er een syllable gechant kan worden en maken korte metten met een grote groep cultisten, bodyguards en demonische wezens. De magische poort voor Suthek de draak wordt niet opgeroepen door de Orde. Een halfling wordt beestachtig afgemaakt, Dwerg Artin gaat helemaal door het lint en wat misleide kooplieden leggen het loodje, maar ach – de stad is gered.
Ondanks de moord op de economische elite van de stad geloven de stadwachten het verhaal van de helden, ietwat ondersteund door doodsbange gevangenen. De helden verlaten de volgende dag Thunderstone en laten deze stad, gered van sinistere en duivelse complotten, achter zich. Ze rijden met Sven de Dwerg mee naar Arabel, op weg naar het antwoord inzake de Griffioenring. Misschien dat Sven’s vader, de smid van de ring, duidelijkheid kan geven over de afkomst van de helden.

De Wilde Weeskinderen bereiken dan na een saaie reis de stad Arabel, de tweede stad van Cormyr. Via Ölaf Gurnisson, Sven’s vader en de broer van de vermoorde Gottri Gurnisson leren de helden dat de ring eigendom is geweest van de Hertog Duran Marliir. De familie Marliir wordt nu echter niet meer tot de adel gerekend en de oude Hertog is al zo’n 17 jaar spoorloos verdwenen. Ölaf wijst de helden de weg naar de residentie van de Marliirs, waar vrouwe Allena en haar dochter Mira wonen. Op de heenweg daarnaartoe heeft Thalai het gevoel gevolgd te worden…
Een warme gezinshereniging volgt! Staba (of beter: Arina) wordt herkend als dochter/zus en Vrouwe Allena vertelt alles de familiegeschiedenis:

  • Hertog Duran was lid van de Kampioenen van Cormyr, een fanatieke groep elitekrijgers, toegewijd aan de veiligheid van het koningshuis van Cormyr;
  • de hertog verdween 17 jaar geleden, net na de geboorte van Staba, tezamen met zijn dochter en verschillende andere pasgeborenen van hooggeborenen;
  • op dat moment was net een belangrijke Raadsvergadering in de hoofdstad Suzail, veel belangrijke edellieden van Cormyr en belangrijke gasten van de volkeren van de Elfen, Dwergen en Goliaths waren aanwezig;
  • het laatste wat Allena van Duran kreeg te horen, was dat hij een opdracht had gekregen van de Kampioenen van Cormyr, waar hij problemen mee had en het eigenlijk niet mee eens was;
  • na de verdwijning van Duran, zijn dochter en verschillende andere kinderen, kreeg Duran Marliir de schuld van kinderontvoering en hoogverraad, zijn Hertogstitel werd afgenomen;
  • de Marliir familie kreeg het moeilijk met de Kampioenen van Cormyr en moest tevens veel land afstaan aan de Elfenclan Lorern, waar ook een jonge Elfenprins van was ontvoerd;
  • de Marliirs zijn nog steeds erg geliefd in de stad Arabel – de Elfen worden hier erg gehaat voor hun aandeel in de beschuldigingen van de Marliirs;
  • Allena hoort van de helden dat haar man inmiddels dood is en dat hij degene is die de kinderen naar een weeshuis heeft gebracht, ver van de hoofdstad Suzail verwijderd.

Dan wordt de residentie aangevallen door agenten van de Kampioenen van Cormyr: gevleugelde Archons dalen neer en proberen specifiek de weeskinderen te doden, die zij de vijanden van Cormyr noemen en dat de Archons het uitkomen van “de voorspelling” zullen verhinderen.
Arina weet een magisch portaal te openen en de helden duiken erdoorheen, om aan de dood te ontkomen. Allena en Arina blijven achter, in de hoop dat de Archons het alleen op de weeskinderen voorzien hadden…

Comments

Rob1968

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.