Champions of Cormyr

Shadows over Thunderstone part II

The Stench of Evil

- tijdens een kroegentocht winnen de helden informatie in over de familie Teugen, de lokale bevolking is door alle alcohol loslippig en ze krijgen een goed beeld van de vier invloedrijkste families in Thunderstone (zie ook: Economische en politieke machtsblokken in Thunderstone);
- Thalai de Goliath merkt dat zijn overwinning op de minotaur hem aanzien in de stad heeft gegeven en Staba eigent zich een magische broche toe van een concurrerende rogue;
- de avonturiers beleven een onrustige nacht, waarin Staba droomt over de godin Waukeen, wat haar ertoe zal brengen om een gestolen relikwie te retourneren aan de tempel van Waukeen;
- de mysterieuze Curse of Copper, die goudstukken in koperstukken deed veranderen, eindigt op datzelfde moment;
- Issam de Instabiele heeft nieuwe waarschuwingen geuit: “Ik zie 7 en ik zie 9. Al hetgeen zij hadden zal van mij, mij, mij zijn! De ster binnen de cirkel is het teken van dood. Hoed je voor de man die geen man is!” en uiteraard het onvergetelijke “De profetie! Eén van jullie zal de profetie vervullen en neerhalen dat wat hoog is! Moordenaars!”.
— weer op zoek naar de goudsmid Gottri, die mogelijk zelfs de Griffioen-zegelring heeft gemaakt, roepen de avonturiers de hulp in van Magistraat Heinz Richter, die belooft zijn wachtpatrouilles te laten uitkijken naar de Dwerg;
- de Goblin uit de Miraculeuze Zoo (freakshow) van dr. Malthusius is (weer) ontsnapt, dit keer naar het riool van Thunderstone;
- de helden bieden zich aan als groep huurlingen om de Goblin te retourneren en Magistraat Richter overtuigt hen van de voordelen (en noodzaak!) van een officieel chapter hiertoe;
- Dr. Malthusius betaalt de helft van de kosten hiertoe, de helden dokken de overige 50 goudstukken;
- Magistraat Richter belooft de helden een beloning van 50 Lions (goudstukken) indien zij de Goblin vangen;
- in het smerige riool ontdekken de helden dat de waard van de herberg waar zij verblijven, contacten heeft met het Dievengilde en dat ze een smokkelroute door het riool hebben;
- deze twee dieven vertellen dat het riool onveilig is, de laatste 2 maanden hebben zij 4 lijken (3 bedelaars, 1 dief) teruggevonden die op vreselijke wijze verminkt waren;
- een gevecht met één (of twee?) Ochre Jellies heeft een spannend verloop voor Artin en Harwich;
- dan vinden Artin, Harwich, Thalai en Staba in het riool het lijk van Gottri Gurnisson: zijn lichaam is zwaar verminkt door messteken, mist een arm, zijn borstkas lijkt wel opengereten en het hart van de Dwerg ontbreekt.

De volgende keer in Shadows over Thunderstone part III: Angels and Demons

Comments

Rob1968

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.