Champions of Cormyr

Shadows over Thunderstone Part I

Farewell to Pelor and garlic ointment

- de avonturiers Staba (Human thief), Thalai (warden/runepriest Goliath), Artin (Dwarf barbarian) en Harwich (half-Elf ranger) besluiten het Pelor-klooster te verlaten waarin ze zijn opgegroeid, Broeder Bernard zal een nieuwe helpende hand moeten vinden;
- van abt Hieronymus vernemen zij dat degene die hen daar afgeleverd heeft, is omgekomen, maar dat zijn zegelring met Griffioenteken bewaard is gebleven;
- de avonturiers zijn allemaal 17 jaar oud en volgens de abt heeft de boodschapper wel verteld dat alle baby’s op dezelfde dag geboren zijn;
- Harwich de ranger heeft in de herberg De Grootgeschapen Dwerg (eigendom van de gepensioneerde Dwergenheld Dorak) nog een gepassioneerde nacht met een adellijke dame;
- van hun afscheid springen ook de vonken af, als deze Carolynn Huntsilver erachter komt dat hij niet van adel is;
- de olijke groep besluit om naar de dichtstbijzijnde stad Thunderstone te gaan en leren onderweg het een en ander over de wetten in Cormyr;
- Thunderstone barst uit haar voegen in verband met het vijfdaagse, jaarlijkse, Schapenfestival;
- in de herberg horen de helden dat er spanningen zijn ontstaan tussen Dwergen en Goliaths in het noorden van Cormyr;
- een eerste serieuze poging om meer over de ring te weten te komen, faalt: de boeken van de plaatselijke tempel van Ioun vermelden geen adellijke familie in Cormyr met een Griffioen in hun wapen;
- de helden vermaken zich prima in de “big city” en Staba ontpopt zich als een Walking Crime Wave en steelt zelfs een ketting van een priester van Waukeen, de financiële mogelijkheden van de groep nemen flink toe;
- Thalai gaat op het festivalterrein een prijsgevecht aan met een Minotaur, die hij met overtuiging en goed tactisch inzicht verslaat: een indrukwekkende prestatie;
- Artin bevrijdt een zatte Dwerg uit een schandpaal, later komen de helden erachter dat deze Gottri Gurnisson uit Arabel een goudsmid is, die mogelijk wat zinnigs kan zeggen over de zegelring;
- waarschijnlijk heeft zelfs hetzij Gottri, hetzij zijn broer, deze ring gemaakt;
- de helden krijgen Gottri later niet meer te zien, volgens een wachter is de Dwerg met een knecht in het livrei van de familie Teugen (één van de belangrijkste Handelsfamilies in deze stad) meegegaan;
- een stinkende onheilsprofeet (Issam de Instabiele) schreeuwt jullie akelige dingen toe over een Gevleugelde Dood die zal komen neerdalen.

Wordt vervolgd in Shadows over Thunderstone Part II: The Stench of Evil

Comments

Rob1968

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.