Champions of Cormyr

Shadows over Thunderstone part III

Angels and Demons, chapter 1

- het olijke viertal ontdekt in het riool, vlakbij het lijk van Gottri Gurnisson, weer bloedsporen van de Goblin;
- deze leiden naar een verborgen tempel in het riool, waarin te vinden is: een pentagram met de tekst Ordo Septenarius, skeletresten van (mogelijk) een driebenige Goblin, een bloedplas en een zakdoek met de initalen “FS”, wat mogelijk kan staan voor Franz Steinhäger, of ook niet…;
- bij nader onderzoek rijst een donkere rookwolk op uit het pentagram en een galmende stem bedreigt hen met hetzelfde lot dat de Goblin die maar niet weg wou gaan trof;
- de helden kiezen voor een tactische terugtocht en gaan verslag uitbrengen in de bovenwereld;
- de magistraat Heinz Richter twijfelt aan hun verhaal, aangezien de familie Steinhäger zojuist heeft gemeld dat de Goblin gevonden en gedood is in één van hun warenhuizen;
- een beloning wordt vooralsnog niet uitgekeerd, wel belooft magistraat Richter de familie Steinhäger uit te horen over de verdenkingen van de helden;
- de neef van Gottri, Sven Gurnisson, is buiten zichzelf van verdriet en wil graag dat de moord op zijn oom opgelost wordt;
- aangezien Sven’s vader (de broer van Gottri), nu de enige is die nog wat kan vertellen over de oorspronkelijke eigenaar van de Griffioen-zegelring, is enig moordonderzoek misschien wel een goed idee;
- de vader van Sven Gurnisson woont in de noordelijke stad Arabel en de helden mogen na afloop van het Schaffenfest met Sven meerijden naar die stad;
- bij een nieuwe tocht naar de tempel blijkt het merendeel van de sporen opgeruimd te zijn;
- ’s avonds worden de helden lastig gevallen door 15 kerels in dienst van Steinhäger met de boodschap niet te nieuwsgierig te zijn (toeval? oprechte bezorgdheid? intimidatie?);
- op zoek naar meer info over de Ordo Septenarius komen de helden bij Friederich Magirius uit, Raadslid, Handelsgildeleider en hoofd van één van de kleinere handelsfamilies;
- Magirius vertelt dat de Ordo Septenarius een soort geheim samenwerkingsverband tussen de machtigste kooplieden van Thunderstone is, dat zich tevens bezig houdt met veel liefdadigheidswerk en ondersteuning van goede doelen en dat het onthullen van de orde negatieve gevolgen zou hebben;
- de 7 leiders van de orde, de Inner Circle, heeft haar reglementen in de vorm van rituelen en ceremonies gegoten om de jongere leden “bij de les te houden”;
- Magirius erkent het bestaan van de tempel maar lacht elke vermelding van moord of demonen weg;
- Staba de Dievegge bespioneert vervolgens nog eens Magirius, tijdens een etentje met haar “aangenomen oom” Haagen;
- de volgende dag blijkt magistraat Heinz Richter ziek te zijn geworden (uitpuilende ogen, ijlt, paarse tong) en is niet meer aanspreekbaar;
- toegesnelde dokter Reinhold en zijn bloedzuigers staan machteloos, de dokter herkent dit als de ziekte waar ook Karl Teugen (oudere broer van huidig familiehoofd Johannes Teugen) is aan overleden;
- bij een etentje in de Gouden Garnaal ontvangt Friederich Magirius een oproep van Johannes Teugen: de Inner Circle van de Ordo Septenarius zal deze avond vergaderen in Teugens huis;
- voor meer info over de belangrijkste families (Steinhäger, Teugen, Haagen en Ruggbroder): zie Economische en politieke machtsblokken in Thunderstone.

Comments

Rob1968

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.